Hej! Så roligt att du vill veta mera!

Den här guiden har vi tagit fram till dig som arbetsgivare, för att du enklare ska kunna genomföra en kompetensbaserad intervju.

Att Vara medveten om olikheter & med det, förutfattade meningar

I rekryteringssammanhang är det lätt att vara dömande och sortera in människor i fack. Det svåraste är att påminna sig själv om att man har fördomar, det är faktiskt det enda sättet att ifrågasätta dem och kunna påverka dem. De allra flesta anställer människor som man känner igen. Man känner igen aktiviteterna de har gjort på fritiden, skolan de har gått på, företagen som de har arbetat på. Det inger trygghet. Man skapar sig en falsk trygghet. Men samtidigt ett skydd, det är ingen som kan slå dig på fingrarna och säga att ”det borde du förstått” om du anställer en person som har ett spikrakt CV. Det krävs MOD för att våga anställa annorlunda. Det finns många studier på att de som har en mångfald i sin organisation är de som är mer lönsamma, framgångsrika och lyckosamma. Varför? För att diskussioner skapas, olikheter tillför olika perspektiv till frågeställningar vilket ger ett bättre resultat.

  • Kunskap
  • Analytiska Fördigheter
  • Personlighet