STAR Tekniken

Den här guiden har vi tagit fram till dig som arbetsgivare, för att hjälpa dig driva ett riktigt bra samtal under den intervjuprocess du strax skall inleda.

STAR Tekniken

Är ett verktyg vi på PS Partner använder oss av för att säkerställa en bra process. Bland annat innefattar den:

  • Tydligare kravprofil...
  • Strukturerat samtal
  • Framgångsrik rekrytering